SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE HEMOSTÁZU A TROMBÓZU SLS

ODBORNÁ KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI

6. Svetového dňa trombózy

ON-LINE REGISTRÁCIA

Hlavná téma:

DOAC V MANAŽMENTE VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU

8.10.2019 o 14:00 v hoteli Turiec v Martine

Registračný formulár


Agentúra ROWEXpro

Hlaváčiková 39

841 05 Bratislava

Dr. Igor Vico

+421 903 762 668

igor.vico@rowexpro.sk

Dr. Zdenka Káčerová

+421 903 762 671

zdenka.kacerova@rowexpro.sk

© 2019 Rowex Pro